Featured

Wereldwijd systeem van digitale identificatie

gsciZe willen een wereldwijd systeem van digitale identificatie "voor iedereen" implementeren dat is gekoppeld aan onze bankrekeningen

Er is geen genie voor nodig om uit te zoeken waar dit naartoe zou kunnen gaan. Ik zou graag willen dat je je een nogal huiveringwekkend 'fictief' scenario voorstelt. Niet al te ver in de toekomst moeten alle "wereldburgers" over de juiste "digitale identificatie" beschikken, anders krijgen ze geen toegang tot het nieuwe wereldwijde digitale financiële systeem. Centrale banken over de hele wereld hebben hun nieuwe "digitale valuta's van de centrale bank" uitgerold, maar om die valuta's te gebruiken, moet u "bewijzen dat u bent wie u zegt dat u bent", en de enige manier om dat te doen is met de nieuwe wereldwijd systeem van digitale identificatie dat is ingevoerd. Naarmate contant geld geleidelijk wordt uitgefaseerd, worden degenen die zich verzetten tegen deel uit te maken van het nieuwe mondiale systeem steeds meer naar de buitenste randen van de samenleving geduwd. Bijna niemand is bereid ze nog in dienst te nemen, het is voor hen vrijwel onmogelijk geworden om leningen te krijgen, en een groot deel van de algemene bevolking kijkt op hen neer. En dan, nadat de overgrote meerderheid van de wereldbevolking zich "gewillig" heeft aangemeld voor het nieuwe wereldwijde systeem van digitale identificatie, wordt aangekondigd dat het systeem nu verplicht zal worden. Dat betekent dat iedereen die zich niet aanmeldt, niet kan kopen, verkopen, een baan kan krijgen of een bankrekening kan hebben.

U denkt misschien dat ik de gevaren van een wereldwijd systeem van digitale identificatie overdrijf.

Ik wou dat ik dat was.

Als er eenmaal een wereldwijd systeem van digitale identificatie is ingevoerd, zal het snel onze belangrijkste vorm van identificatie worden.

Het wordt belangrijker dan uw rijbewijs en belangrijker dan uw sofinummer.

Vrij snel zou het verplicht worden voor bijna elke financiële transactie die u online doet.

Veel mensen denken misschien dat dat een goede zaak zou zijn. Er zijn tenslotte zoveel oplichters en dieven op internet tegenwoordig.

En ik ben het ermee eens dat er behoefte is aan meer financiële zekerheid op internet, maar ik ben 100 procent tegen elk type wereldwijd digitaal identificatiesysteem omdat het potentieel voor tirannie buiten de hitlijsten zou vallen.

Helaas is dat precies het type systeem dat nu wordt voorgesteld door beleidsmakers bij de Verenigde Naties.

In een beleidsbrief van mei 2023 met de titel "A Global Digital Compact — an Open, Free and Secure Digital Future for All" wordt ons verteld dat "een open, vrije, veilige en mensgerichte digitale toekomst" absoluut cruciaal is voor het "bereiken van van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen”...

In deze opdracht wordt de ontwikkeling voorgesteld van een Global Digital Compact dat principes, doelstellingen en acties zou uiteenzetten voor het bevorderen van een open, vrije, veilige en mensgerichte digitale toekomst, een toekomst die verankerd is in universele mensenrechten en die de verwezenlijking van de Duurzame ontwikkelingsdoelen. Het schetst gebieden waarop de noodzaak van multi-stakeholder digitale samenwerking urgent is en zet uiteen hoe een Global Digital Compact kan helpen om de toezegging uit de verklaring over de herdenking van de vijfenzeventigste verjaardag van de Verenigde Naties (Algemene Vergadering resolutie 75 /1) om "een gedeelde visie op digitale samenwerking vorm te geven" door een inclusief mondiaal kader te bieden. Een dergelijk kader is essentieel voor de actie van meerdere belanghebbenden die nodig is om de digitale.

De meeste mensen in de algemene bevolking zouden niet al te gealarmeerd zijn na het lezen van die inleidende paragraaf.

Maar zoals ze zeggen, de duivel zit in de details.

Als u naar pagina 8 van de beleidsbrief gaat , vindt u het gedeelte waar een systeem van digitale identificatie “gekoppeld aan bank- of mobiele geldrekeningen” wordt voorgesteld…

Digitale ID's gekoppeld aan bank- of mobiele geldrekeningen kunnen de levering van sociale bescherming verbeteren en dienen om in aanmerking komende begunstigden beter te bereiken. Digitale technologieën kunnen lekken, fouten en kosten bij het ontwerpen van socialebeschermingsprogramma's helpen verminderen.

Ik heb dit onlangs kort genoemd , maar ik denk niet dat de meeste mensen de implicaties begrepen die dit voor ons allemaal heeft.

Als uw sociale kredietscore onder een dergelijk systeem te laag wordt, kunt u voor een bepaalde periode in een "digitale gevangenis" worden gezet. Uw "digitale privileges" zouden een tijdje worden opgeschort, en dat zou betekenen dat u tijdens uw straf niet uw normale leven zou kunnen kopen, verkopen of leiden.

Als u er maar vaak op staat een "recidive" te zijn, kunt u uw "digitale privileges" natuurlijk permanent laten intrekken.

Wat zou jij dan doen?

Je zou niets kunnen kopen of verkopen.

Je zou geen baan kunnen krijgen.

Je zou geen bankrekening kunnen hebben.

In het beste geval zou je een totale verschoppeling van de samenleving zijn.

Laat u niet misleiden door te denken dat dit soort systeem nog ver weg is.

Over drie maanden zal de Europese Unie alle lidstaten "machtigen" om een  ​​"digitale identiteitsportefeuille" aan te bieden  aan al hun burgers en bedrijven...

De Europese Unie zal digitale identiteit verplicht stellen onder eIDAS 2.0, die in september 2023 van kracht wordt en ervoor zorgt dat alle lidstaten een digitale identiteitsportefeuille (DIW) aanbieden aan burgers en bedrijven. Volgens de Europese Commissie zou "ten minste 80% van de burgers tegen 2030 een digitale ID-oplossing moeten kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot belangrijke openbare diensten."

In eerste instantie zal deelname van individuen en bedrijven aan het EU-systeem vrijwillig zijn.

Maar de afgelopen jaren hebben we gezien hoe snel ‘vrijwillige’ maatregelen ‘verplicht’ kunnen worden.

Als ik zeg dat we in een van de meest kritieke tijden in de hele menselijke geschiedenis leven, maak ik geen grapje.

Er is een reden waarom het VK, de EU en de VS zich allemaal klaarmaken om CBDC's uit te rollen.

En er is een reden waarom "digitale identificatie" ineens zo'n hot issue is geworden.

Ze willen echt een digitale gevangenis bouwen voor ons allemaal, en als u van plan bent bezwaar te maken, is het nu tijd om dat te doen.

Michael Snyder

Revelation 13:16-18, Openbaring 13:16-18

16 Het tweede beest had iedereen in zijn macht, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. 
17 Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam van het beest zijn of het getal dat het symbool van die naam is.

Donate

Door ons te helpen, helpt u uzelf en anderen. Overweeg om onze inspanningen te steunen om boeken te vertalen en de site te onderhouden.