Featured

Geo-engineering is een massavernietigingswapen

 vlmo1Het oplossen van de ‘klimaatcrisis’ is slecht voor het bedrijfsleven en erger voor de politiek

In het artikel “Harvard Shuts Geoengineering Project” van Cauf Skiviers wordt uitgelegd dat Bill Gates, financier van het project, Harvard ervan weerhoudt de studie uit te voeren om het klimaatverhaal te behouden.

Hoe is dit relevant?

Dat Bill Gates de touwtjes in handen heeft over wat wel en niet moet gebeuren, is niets nieuws. Verrassend is dat hij überhaupt bereid was een dergelijk onderzoek te financieren. Waarom?

De eerlijke resultaten van het onderzoek zouden de regelrechte ‘klimaatveranderingsfraude’ hebben aangetoond waaraan de mensheid al meer dan dertig jaar is blootgesteld.

De uitkomst van het onderzoek zou in de compleet tegenovergestelde richting zijn gegaan van het huidige westerse globalistische plan, de Great Reset van het World Economic Forum (WEF) en de VN-Agenda 2030, Eén Wereldorde, Eén Wereldregering. Hun succes is grotendeels gebaseerd op de ‘klimaat’-leugen.

Geo-engineering dient twee doelen: het valselijk aantonen van de op CO2-uitstoot gebaseerde klimaatverandering van de Groene Agenda, en – van even groot belang – het maken van weer en klimaat tot massavernietigingswapens (WMD).

De uitkomst van het onderzoek zou tegen degenen zijn geweest die de wereldeconomie en de sociale structuur zoals wij die kennen willen vernietigen, om deze opnieuw op te bouwen, in overeenstemming met de wens van de elites. Zie de “Eerste mondiale revolutie” van de Club van Rome (1991).

De onthulling van het nu geannuleerde Harvard-onderzoek zou vrijwel iedereen die zich enigszins bewust was van wat er met het klimaat van Moeder Aarde gebeurt, in staat hebben gesteld de zwendel te doorzien. Het zou moeilijk zijn geweest om te voorkomen dat de uitkomst van het onderzoek over een dergelijk opgefokt onderwerp, zoals 'klimaatverandering', naar het publiek zou lekken.

Stel je voor dat onderzoek van Harvard een politieke agenda zou vernietigen, evenals de grote bedrijven. Het zou onthullen dat het klimaatverhaal van de ‘Groene Agenda’ een leugen is en dat het weer bijna overal ter wereld wordt gemanipuleerd – of om de wetenschappelijke term ‘geo-engineered’ te gebruiken.

Meer dan drie decennia van intense ‘nepwetenschap’ en mediamanipulatie over de uitstoot van CO2, methaan en vergelijkbare broeikasgassen door mensen zijn de boosdoener van ‘klimaatverandering’, waardoor de meeste mensen, zelfs niet-actieven, vaak ‘gekocht’ worden, zogenaamde wetenschappers, die de indruk hebben dat de dag des oordeels voor de deur staat, als we koolwaterstoffen (olie en gas) blijven gebruiken om onze economie van brandstof te voorzien en de landbouw blijven gebruiken om de mensheid te voeden.

Deze alarmbellen zijn voortdurende oproepen om de beschaving koolstofvrij te maken. Toch is het gebruik van koolwaterstoffen (voornamelijk olie en gas) om de economieën van de wereld draaiende te houden de afgelopen dertig jaar nauwelijks veranderd. Begin jaren negentig was ongeveer 87% van alle wereldwijd gebruikte energie afkomstig van olie en gas. Het cijfer is vandaag vrijwel hetzelfde.

Het is een grote leugen. Het klimaat verandert NIET, althans niet meer dan het de afgelopen vier miljard jaar altijd is veranderd – normaal gesproken met kleine stapjes, zodat het leven op aarde zich kan aanpassen en aanpassen. Volgens het Spaanse Staats Meteorologisch Agentschap (AEMET) zijn er momenteel meer dan 50 landen die op zijn minst over enkele technologieën beschikken om het weer en het klimaat te veranderen.

Degenen met de meest geavanceerde kennis zijn de Verenigde Staten, Rusland en China.

Het is redelijk om aan te nemen dat de ruim vijftig landen het weer of klimaat ‘aanpassen’ op basis van wat hen het meest ten goede komt. Het is ook redelijk om aan te nemen dat er vandaag de dag wereldwijd vrijwel geen volledig natuurlijk weer bestaat, dat hetzij direct, hetzij indirect, via gewijzigde weerpatronen elders in de wereld, het neveneffect van geo-engineering beïnvloedt.

Vroeger heette dit ‘het vlindereffect’, wat betekent dat de vlinder met zijn vleugels klapt en ergens ter wereld een effect zal hebben. Je weet niet waar en wat. Bij geo-engineering kan dat heel gevaarlijk zijn.

Het is duidelijk dat weersveranderingen tot nu toe voornamelijk de valse agenda van klimaatverandering dienen. Wanneer een superorkaan het Caribisch gebied treft, of een langdurige moesson overstroomt en twee-derde van Pakistan vernietigt, inclusief haar economie, overtreft dit exponentieel het ‘normale’. Geef het de schuld van “klimaatverandering”.

Maar meestal zit er een economische en/of politieke agenda achter. Neem de orkaan Katrina die op 29 augustus 2005 New Orleans trof. Ongeveer 1.800 mensen kwamen om. Met 230 km/uur kwam Katrina aan land in Zuidoost-Louisiana en verwoestte New Orleans.

Terwijl de staat Louisiana ongeveer 1,5 miljoen mensen evacueerde voordat de orkaan toesloeg, bleven er 150.000 tot 200.000 achter, voornamelijk zwarte mensen in het ‘oude’ New Orleans, vaak vervallen, maar potentieel eersteklas vastgoed voor ontwikkelaars; zou worden gesloopt voor wederopbouw in luxe stijl.

De oorspronkelijke eigenaren werden later gedwongen geëvacueerd naar door de FEMA (Federal Emergency Management Agency) voorziene ‘noodkampen’ (hutten), verspreid over het hele land. De gedwongen vluchtelingen konden zich dus niet organiseren. De eigendommen werden overgenomen door de staat en de stad. Dit diende zowel een economische als een politieke agenda.

Van juni tot en met augustus en tot en met september 2022 kreeg Pakistan ongeveer drie keer zoveel regen als normaal. De dodelijke ramp werd toegeschreven aan “klimaatverandering”.

In werkelijkheid wordt vermoed dat de catastrofe geo-engineered was en een politieke agenda had. Op 10 april 2022 werd de populaire, democratisch en door een aardverschuiving gekozen president, Imran Khan, afgezet via een parlementaire motie van wantrouwen, op initiatief en “beïnvloed” door de VS, omdat de heer Imran Khan weigerde de bevelen van Washington op te volgen, maar in plaats daarvan van plan was om president te zijn voor een onafhankelijk Pakistan en voor het volk van Pakistan. gomp1

Imran Khan spreekt een bijeenkomst toe in Pakistan in oktober 2022

Wekenlang gingen miljoenen mensen de straat op, wat nationale onrust veroorzaakte en hun president Imran Khan terug wilde. Het creëren of geo-engineeren van de verwoestende moessonoverstromingen was een middel om de sociale onrust te stoppen, zodat het land de door het Westen/Washington opgelegde politieke agenda kon volgen, wat vooral inhield dat er geen politieke of zakelijke betrekkingen met China waren.

Dit is bewapende geo-engineering

Wanneer geo-engineering als wapen voor supermachten dient, kunnen de gevaren gelijkwaardig of erger zijn dan die van kernwapens. Omdat de meeste mensen er geen idee van hebben dat deze ‘weerverstoringen’ en klimaatrampen door de mens worden veroorzaakt en voor specifieke doeleinden op een ‘vijand’ zijn gericht.

Om dit goed te krijgen: geo-engineering is NIET door de mens gemaakt in termen van wat de Groene Agenda door de mens veroorzaakte “klimaatverandering” interpreteert, zoals in CO2-uitstoot, broeikasgassen en meer van dergelijke zaken. Geo-engineering is gevaarlijk. De beweringen over de klimaatverandering van de Groene Agenda zijn pure onzin.

Geo-engineering is ontwikkeld sinds het begin van de jaren veertig. Het begon met het eenvoudig zaaien van wolken, om regenval te veroorzaken, voornamelijk voor landbouwdoeleinden. Vervolgens ging het over op meer geavanceerde weer- en klimaatmanipulaties, waarbij gebruik werd gemaakt van de beruchte chemtrails, witte ‘dampstrepen’ die uit vliegtuigen komen, die de blauwe lucht doorkruisen en giftige chemicaliën en microscopisch kleine zware metaaldeeltjes verspreiden, om het klimaat te beïnvloeden – maar ook, en mogelijk nog meer belangrijk, om de gezondheid van mensen op zeer negatieve manieren te beïnvloeden.

Er zijn honderden, zo niet duizenden patenten beschikbaar voor deze chemicaliën en zware metalen die vanuit de vliegtuigen in de grond terechtkomen, in het water, in planten en groenten en uiteindelijk in ons lichaam, waardoor onze pijnappelklier wordt gedood en ons lichaam geleidelijk wordt verzwakt.

Geo-engineering omvat ook het High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) en soortgelijke geavanceerde technologieën. HAARP, meer recentelijk onder auspiciën van de aan het Pentagon gelieerde denktank DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), wordt gecontroleerd door de Amerikaanse luchtmacht. HAARP is mogelijk 's werelds meest capabele zender van elektromagnetische golven met hoog vermogen en hoge frequentie, die inwerkt op de ionosfeer.

HAARP-technologieën die vaak worden toegepast vanuit satellieten, kunnen elektromagnetische golven uitzenden die diep in de aarde doordringen en aardbevingen veroorzaken. Er wordt vermoed dat HAARP-technologieën zijn gebruikt om de aardbeving tussen Turkije en Syrië op 6 februari 2023 met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter te veroorzaken, waarbij meer dan 60.000 mensen om het leven kwamen.
gomp2

Redders dragen een slachtoffer op het puin terwijl de zoektocht naar overlevenden voortduurt in de nasleep van een aardbeving in het door rebellen bezette stadje Jindires, Syrië, 7 februari 2023.

De aardbeving vond plaats kort voordat Recep Tayyip Erdogan in mei 2023 werd herkozen als president van Turkije. Het epicentrum van de aardbeving lag in de Turkse provincie Kahramanmaras, waar seismische bewegingen plaatsvonden langs de Conjugated Tectonic Faults . Vreemd en opmerkelijk echter tartten de trillingen de natuurlijke patronen en passen ze niet in de gebruikelijke volgorde van hoofdschokken en naschokken.

Dit was ook het moment waarop president Erdogan weigerde Zweden en Finland toe te laten tot de NAVO, ondanks de enorme druk van alle 29 andere NAVO-landen – om de NAVO nog dichter bij Rusland te brengen, de door het Westen gemaakte non-conforme vijand die ‘onderworpen moest worden’.”

Dit zou een bewapende politieke geo-engineering zijn, met een economisch neveneffect.

Bij de aardbeving van 12 januari 2010 in Haïti met een kracht van 7,0 op de schaal van Richter werd de hoofdstad Port-au-Prince verwoest en kwamen ongeveer 220.000 mensen om het leven. Aanzienlijke offshore olie- en gasvoorraden bevinden zich overal in het Caribisch gebied, en ook voor de kust van Port-au-Prince.

Deze benzinevoorraden zijn zo diep dat het oneconomisch is om ze op de huidige diepte te exploiteren. Een seismische gebeurtenis zal de tektonische platen breken, zodat de kerndruk van de aarde de olie naar hogere niveaus duwt, waar de exploitatie gemakkelijker en economischer is.

Haïti verkeert sindsdien in chaos. De Clinton Foundation, zogenaamd opgericht om Haïti te helpen herbouwen, is een ramp geweest, die meer kwaad dan goed heeft aangericht en de Clintons rijker heeft gemaakt. Het destabiliseren van het land is voor de VS een goede reden om de controle stabiel te houden.

Haïti is het eerste en enige land ter wereld dat wordt bewoond door zwarte slaven en dat 220 jaar geleden (1 januari 1804) voor onafhankelijkheid heeft gevochten en verkregen. Washington beweert dat Haïti een bedreiging voor de nationale veiligheid zou kunnen worden, net als Cuba! – en moet gecontroleerd worden.

De gigantische beving in Haïti diende ook twee belangen: de economie, zoals in de oliesector; en politiek, zoals controle.

Geo-engineering is een handig en zeer effectief wapen om landen te domineren of tot onderwerping te dwingen. Het potentieel van het geowapen zou de komende jaren en decennia exponentieel kunnen exploderen als mensen onwetend blijven over de bedreiging ervan voor de mensheid.

Een onderzoek van Harvard waarin wordt onthuld wat geo-engineering doet en kan doen, zou niet alleen het hele nep-verhaal over ‘klimaatverandering’ laten ontsporen, maar zou ook het risico kunnen inhouden dat de groeiende geowapenindustrie onder druk wordt gezet.

Daarom is “het oplossen van de ‘klimaatcrisis’ inderdaad slecht voor het bedrijfsleven en slecht voor de politiek” , en nog erger voor de strategische oorlogsplanning. Bill Gates had dus gelijk toen hij het Harvard Geoengineering Project stopte. Geo-engineering kan daarom floreren en regen, zonneschijn en – oorlog met zich meebrengen.

Peter Koenig

Donate

Door ons te helpen, helpt u uzelf en anderen. Overweeg om onze inspanningen te steunen om boeken te vertalen en de site te onderhouden.